Profiteren Nederlandse huishoudens wel van het energieprijsplafond?
04 oktober 2022 

Profiteren Nederlandse huishoudens wel van het energieprijsplafond?

Nadat het nieuws naar buiten is gekomen over het voorgestelde prijsplafond, zijn wij de relevantie hiervan gaan onderzoeken vanuit onze eigen database en de verbruiksgegevens van de zes regionale netbeheerders. Hieruit is gebleken dat 77 procent van de Nederlandse huishoudens meer elektriciteit verbruikt dan het prijsplafond dat het kabinet heeft voorgesteld. 65 procent van de Nederlandse huishoudens verbruikt meer gas dan het voorgestelde prijsplafond. 

Energieverbruik Nederlandse Huishoudens

Volgens het huidige voorstel wordt het energieprijsplafond vastgesteld op 2.400kWh en 1.200m3 gas. Helaas verbruikt slechts 15 procent van de huishoudens tussen de 2.000 en 2.500 kWh per jaar aan stroom. Ruim 74 procent verbruikt meer dan 2.500kWh per jaar. 18 procent verbruikt zelfs meer dan 5.000kWh per jaar. De vraag die nu vaak wordt gesteld is waar dit voorstel op is gebaseerd. Tot nu toe wordt er weinig toelichting gegeven over dit voorstel en dit zorgt tot wel frustratie onder de Nederlanders.

energieverbruik-nederlandse-huishoudens

Wat is het het prijsplafond en hoe werkt het?

Met het prijsplafond wil het kabinet alle huishoudens helpen de stijgende energierekening betaalbaar te houden. Vanaf 1 november 2022 zullen ze al met een ''tussenoplossing'' komen (het is op moment van schrijven, nog niet duidelijk hoe dit er precies uit gaat zien). Wat wel duidelijk is, dat deze tijdelijke maatregel doorloopt tot 1 januari 2024. Het energieprijsplafond bestaat uit een verbruik plafond en een prijsplafond, namelijk:

Het prijsplafond

Hoe het prijsplafond eruit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk en officieel. Op dit moment is het plan dat er een prijsplafond komt van € 1,50 per m3 gas en € 0,70 per kWh elektra. Het maximale energietarief voor gas en stroom bij het vastgestelde verbruik heet het energieprijsplafond. Mocht de ontwikkeling van de prijs later deze maand meevallen voor vaststelling van het plafond, dan kunnen de plafonds uiteraard altijd worden verlaagd.

Alle energieleveranciers worden verplicht het prijsplafond toe te passen. De korting die geen gemiddeld huishouden krijgt, omgeven met onzekerheden, is € 2.280 op jaarbasis. De tarieven van het energieprijsplafond gelden alleen als de tarieven in je energiecontract hoger zijn. Over alles wat je meer verbruikt dan 1.200m3 gas en 2.400kWh elektra betaal jij je eigen contractuele tarief. Het prijsplafond geldt ook voor woningen die al van het gas af zijn en alleen elektriciteit verbruiken.

Hoewel het voorstel voor het energieprijsplafond nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd en pas per 1 januari 2023 ingaat, wil het kabinet dat op 1 november energieleveranciers er al rekening mee houden dat het maandelijkse voorschotbedrag van huishoudens wordt verlaagd.

Het verbruik plafond

Het kabinet wil huishoudens met een gemiddeld energieverbruik van 1.200m3 voor gas en 2.400 kWh voor elektra een aangepaste prijs laten betalen, zodat de energiekosten betaalbaar blijven.

Waar is het prijsplafond op gebaseerd 

Bij een gemiddeld verbruik van 1.200m3 gas en 2.400kWh elektriciteit zal ruim 50 procent van de Nederlandse huishoudens volledig onder het prijsplafond vallen op basis van CBS cijfers uit 2021. Wanneer huishoudens 10% energie besparen, profiteert ongeveer 60% van de huishoudens van het prijsplafond.

Het kabinet verwacht een gemiddelde marktgasprijs van € 3,- per m3 in 2023. Voor nu is het plafondtarief vastgesteld op € 1,50. De korting op de marktprijs voor gas bedraagt dus € 1,50 per m2. Voor stroom verwacht het kabinet dat in 2023 de gemiddelde inkoopprijs € 0,40 per kWh bedraagt. Dit is exclusief de nettarieven, energiebelasting, btw en de marge voor de energieleverancier. Het totaal van deze bedragen is het markttarief. De huidige inschatting is dat het markttarief voor huishoudens in 2023 voor elektriciteit ongeveer € 0,90 per kWh wordt. Op dat markttarief stelt het kabinet een korting voor van ongeveer € 0,20 om het prijsplafond vast te stellen op € 0,70.

energie-verbruik-prijsplafond

Wanneer gaat het in?

Het is nog niet zeker of het prijsplafond er gaat komen en hoe dit er precies uit gaat zien. Het voorstel moet namelijk nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste kamer. Mocht dit voorstel worden goedgekeurd, dan gaat het prijsplafond vanaf 1 januari 2023 in werking. Op dit moment is het kabinet bezig met een tussenvariant dat vanaf 1 november 2022 in moet gaan. Hoe dit er precies uit gaat zien, moet nog duidelijk worden.

Wat vinden wij?

Wij vinden het in ieder geval goed dat er met de Nederlander wordt meegedacht. Hoe het voorstel in

''Veel Nederlanders zien pas hoeveel ze verbruiken na het zien van de eindaftekening. Dan is het nog maar de vraag hoeveel van ons daar überhaupt naar kijken'', stelt Solar365.

Hij vervolgt dat een slimme meter de uitkomst kan bieden. 83 procent van de huishoudens heeft er inmiddels eentje in huis staan. ''Als je die kunt uitlezen en op je telefoon kunt zien hoeveel een dagje thuiswerken of een lange douchebeurt je heeft gekost, realiseer jij je pas dat het tijd is om te gaan besparen''.

We moeten letten op specifieke groepen

Het is belangrijk dat specifieke groepen niet over het hoofd worden gezien. Zo zijn er veel appartementen complexen die één gezamenlijke energieaansluiting hebben via de VvE. Ook woningen die zijn aangesloten op het warmtenet moeten in aanmerking kunnen komen voor het prijsplafond.

Daarnaast zijn er veel mensen met een slecht geïsoleerde woning, een bescheiden inkomen en een hoge energierekening. Vaak kunnen zij geen kostenbesparende maatregelen nemen, zoals zonnepanelen of het verbeteren van de isolatiewaarde van de woning. Wij pleiten daarom voor een versnelde aanpak, zodat deze eigenaren nog deze winter hun verbruik zo snel mogelijk kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door een isolatievoucher kunnen zij wel snel laagdrempelige maatregelen nemen. Onder ander Vereniging Eigen Huis heeft hierover al eens een oproep gedaan aan het kabinet.

Reactie plaatsen