Rookmelders uitleg

Het installeren van een brandalarm vermindert het risico op een dodelijke brand met 70%. Naast het in huis halen van een blusapparaat als eerste interventie, zijn rook- of brandmelders een essentiële must om jouw woning veilig te maken. Brandalarmen vind je in vele vormen en mogelijkheden. Van simpele rookmelders op batterijen tot uitgebreide alarmsystemen die de hulpdiensten automatisch verwittigen. Of een brandalarm wettelijk verplicht is en welke soorten er zijn, dat ontdek je hier.

Soorten brandalarmen

1. Rookmelders

Het meest eenvoudige brandalarm dat er bestaat zijn de rookmelders. Je vindt ze in verschillende soorten en ze zijn best goedkoop. Het type rookmelder is vaak afhankelijk van de ruimte waarin deze melder wordt geplaatst.

Bij brand zijn het niet de vlammen die het meeste gevaar vormen, maar wel de rookontwikkeling. Daarom dat rookmelders van cruciaal belang zijn. De 3 belangrijkste soorten zijn ionisatierookmelders, optische rookmelders en thermische rookmelders.

Maar wat is het verschil?

  • Ionisatierookmelder: werkt op basis van een radioactieve bron die kleine deeltjes uitstraalt waardoor een stroomkring ontstaat. Wordt de stroomkring onderbroken en gaat het alarm af. Omwille van de radioactiviteit mogen deze niet meer verkocht worden. Wil je deze vervangen, kies dan voor een optische rookmelder.
  • Optische rookmelder: meest populaire rookmelder in woningen en bedrijven. De optische rookmelder werkt op basis van infrarood. Wanneer het zicht van de rookmelder wordt verduisterd, gaat het alarm af. Optische rookmelders detecteren brand eerder dan ionisatierookmelders.
  • Thermische rookmelder:  werkt op basis van temperatuur en niet rook. Stijgt de temperatuur, dan gaat het alarm af. Ideaal voor ruimtes zoals de keuken waar weleens rook kan ontstaan.

Wat is de beste keuze?

Doordat thermische rookmelders niet reageren op rook, maar enkel op temperatuur, raden we in woningen aan om optische rookmelders te gebruiken. Het is immers de rookontwikkeling die het gevaarlijkste is bij een brand. Een optische melder waarschuwt al bij het ontstaan van gevaarlijke rook waardoor je tijdig de woning kan evacueren. Een extra thermische rookmelder in de keuken is altijd een nuttige aanvulling.

2. Alarmsysteem met brandalarm

De rookmelder is aangesloten op een alarmsysteem. Van zodra er melding is van rook, treden er sirenes in werking. Daarnaast worden de hulpdiensten en de vooraf ingestelde contactpersonen automatisch verwittigd.

Zo kan je ook vanop afstand verwittigd worden wanneer er rookontwikkeling plaatsvindt. Tijdswinst en veiligheid zijn de grootste voordelen van een geïntegreerd brandalarmsysteem. De hulpdiensten worden meteen op de hoogte gebracht, ook al ben je zelf niet aanwezig.

Een sprinklerinstallatie detecteert, signaleert beheerst een beginnende brand. Het probeert een startende brand onder controle te houden, maar kan echter geen volledige brand blussen. Bovendien werken ze lokaal en blijft de waterschade daardoor beperkt.

Door het instellen van het juiste debiet en het berekenen van de correcte afstanden worden brandhaarden optimaal onder controle gehouden. De prijs is afhankelijk van de hoogte van het gebouw en het gewenste debiet. Gemiddeld betaal je ongeveer 20 à 50 euro per vierkante meter.

Is een brandalarm wettelijk verplicht?

In Nederland zijn rookmelders verplicht voor alle woningen sinds 1 juli 2022. Elke verdieping moet minstens 1 rookmelder te hebben. In kamerwoningen is in elke kamer een brandmelder verplicht. In het Bouwbesluit is verplicht gemaakt dat nieuwbouwwoningen standaard worden uitgerust met een optische rookmelder die is aangesloten op het lichtnet.

Waaraan moet een rookmelder voldoen?

  • De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn
  • Voldoen aan de norm NBN EN 14604
  • Mag zowel met vervangbare als niet-vervangbare batterij.
  • Kiest best voor een model met een testknop
Reactie plaatsen