Algemene voorwaarden MijnEnergieWens.nl

Algemene voorwaarden laadpalen

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, open en direct. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden. Deze voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van je zonnepanelen.

Goed om te weten: wil je na 14 dagen vanaf je moment van bestellen en binnen 14 dagen na installatie je systeem toch liever niet? Dan annuleren we je bestelling en/of halen we ‘m weer voor je weg. Daar vragen we wel een compensatie voor.

Laatst gewijzigd: 08 juni 2021

1. Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken

1. Hoi! Wij zijn MijnEnergieWens.nl. Als je ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren:

Bel ons: 085 - 3030838
Mail ons: info@mijnenergiewens.nl
Schrijf ons: Rentmeesterwaard 112, 6846 BH te Arnhem

2. Je kunt ons bijna altijd bellen:

  • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur
  • zaterdag & zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur
  • Klantenservice (algemene vragen) op 085 - 3030838
  • Persoonlijk zonnepanelen-advies 06 - 13455185


3. Handige nummers:

Ons KvK-nummer: 78145287
Ons btw-identificatienummer: NL861279293B01.


4. Definities

Voor ons is maar één definitie echt belangrijk: Klant. Koning. Maar om misverstanden te voorkomen, leggen we de rest van de definities uit deze voorwaarden ook even uit:

Jij (je, jou, jouw, u, uw):

de persoon aan wie wij de offerte uitbrengen.

Installatie:

het installeren, inclusief de voorbereiding, van de laadpaal op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

Offerte:

De offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van de laadpaal.

Opleverrapport:

Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van de laadpalen. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

Prijs:

De totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat.

Schouw:

Het technische onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor of bij u op locatie om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor laadpalen we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Website: 

onze website met als URL www.MijnEnergieWens.nl.

Wij (we, ons, onze): 

MijnEnergieWens.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 78145287, gevestigd te Rentmeesterwaard 112 6846 EJ Arnhem.

Laadpunt/laadpaal:

 een faciliteit, inclusief alle bijbehorende en onderliggende installaties, waardoor elektrische energie wordt geleverd voor het opladen van elektrische voertuigen.

5. Offerte, bestelproces en wijzigingen

- Nadat je je gegevens hebt achtergelaten, bellen wij je terug. We bekijken dan samen of een laadpunt installeren haalbaar is. Dit noemen we ''het kennismakingsgesprek''. Als we er samen zeker van zijn dat we alles veilig kunnen installeren, maken we een offerte. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt. Lees de offerte goed door en vertel het ons als er iets op staat wat niet klopt over je schouw.

- De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsdatum. Staat er geen geldigheidsdatum in? Dan houden we 60 kalenderdagen na ontvangst aan.

- Als je blij bent met de offerte horen we dat graag. Na aanvaarding gaan wij direct voor je aan de slag. We hebben dan een overeenkomst.

- Zodra je akkoord bent met de offerte, nemen we direct contact op via telefoon om de installatie van je laadpunt in te plannen. Eventueel plannen we nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker of alles past en of er extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde is als de digitale? Dan komen we bij je installeren op de afgesproken datum.

- Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit met jou. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heb je 30 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

6. Planning

- We streven ernaar binnen 4 weken na akkoord op de overeenkomst de installatie uit te voeren.

- Bij vertragingen, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum.

- Bij een vertraging kan het voorvallen dat de door jou bestelde laadpalen niet meer beschikbaar zijn. De laadpunten markt evolueert namelijk heel snel. In dat geval geven we je ander product met gelijkwaardige of betere specificaties. Komt het bestelde laadpunt op een later moment toch binnen bij ons? Dan kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven.

- Als wij een onredelijke vertraging veroorzaken, kan je de overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld als wij je een dag van tevoren afbellen zonder reden. Wil je toch dat wij de installatie uitvoeren? Dan zoeken we samen naar een oplossing.

7. Installatie en oplevering

- Wij komen bij je installeren. Kunnen we toch zelf niet? Dan maken we gebruik van externe installateurs die voldoen aan de relevante en toepasselijke normen, veiligheidsvoorschriften en verzekeringen.

- We garanderen dat de aansluiting van het laadpunt aan de juiste normen voldoen, namelijk NEN1010. We kijken gelijk ook even de meterkast na en als die niet volgens de nieuwste normen is brengen wij je daarvan op de hoogte.

- Na de installatie nemen we de werking van het laadpunt volledig met je door. Dat kan ook de installateur namens ons doen. Hierna ontvang je het opleverrapport, waarin je alle informatie over je systeem kunt vinden, samen met foto’s van het installatieproces. We vragen je het opleverrapport te ondertekenen.

8. Herroeping van de Overeenkomst

Opdracht tot installatie; We zien je akkoord op de offerte als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het laadpunt uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wil je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren? Dan brengen we € 100,-in rekening.

Heb je je bedacht? Laat ons dit weten via telefoon of e-mail. Wij ontbinden dan de overeenkomst, storten eventueel je (aan)betaling binnen 14 dagen terug en/of halen we je laadpunt weer weg.

Laadpunt; Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van je laadpunt je bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd.

- In het laatste geval vragen we je om een compensatie voor de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt. Het gaat dan onder andere over deze kosten:

1.) de kosten van de oorspronkelijke installatie;

2.) de verwijderingskosten. Die kunnen maximaal even hoog als de oorspronkelijke installatiekosten zijn;

3.) een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;

4.) zijn er complexe, vaak dure, verwijderingswerken nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we dit niet verplicht. We kunnen dit wel in overleg tegen een bijkomende kost uitvoeren.

9. Schade

- Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan jouw eigendom is? Dan laten wij dit voor je repareren. Kan dat niet? Dan vergoeden wij dit, natuurlijk. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer. Wij vergoeden nooit immateriële schade.

10. Wat we jou vragen

- Je betaalt het bedrag, zoals vermeld op de overeenkomst.

- Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we je:

1.) ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;

2.) ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en daarbij te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;

3.) zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je laadpunt. Dus niet de buurman of een van je kinderen;

4.) alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VVE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;

5.) Ben jij thuis en komen wij niet bij je langs op de afgesproken datum? Dan heb je recht op een vergoeding van € 100,-. Is er een echter geldige reden waarom we niet langs kunnen komen, zoals sneeuw, wind of extreme hitte? Dan streven we ernaar dat je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn. Jij hebt op jouw beurt tot 14 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet en staan we bij je voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, omdat je er niet bent of om aan andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we € 100,- bij jou in rekening brengen. Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een graafmachine? Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je die niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden.

6.) Je bent de eigenaar van je grond of je hebt toestemming van je VVE, organisatie of verhuurder om het laadpunt te laten installeren. Denk ook aan (omgevings)vergunningen bij monumentale panden en beschermd stads- en/of dorpsgezicht. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Benader vóór de installatie je verzekeraar om te controleren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering.

7.) We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen of vergunningen. Als jij dit niet op orde hebt en wij daardoor schade hebben, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.

11. Wijzigingen in en bij de installatie

- Wil je wijzigingen doorvoeren in de installatie van je laadpunt? Contacteer ons dan vóór de installatie. Dan kijken we samen of we het kunnen verwerken in de overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.

- Zijn er onvoorziene omstandigheden, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het zijn dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit? Dan kunnen wij de overeenkomst ontbinden en mogen we € 100,- in rekening brengen ter compensatie voor onder andere de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt.

12. Geld

- Hebben wij alles volgens afspraak geïnstalleerd? Dan betaal je ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s.

- We vragen je elke factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Betaal je ons niet op tijd? Dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij.

13. Overgang van eigendom en risico

- Na installatie van je laadpaal is deze voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van je nieuwe laadpunt.

- Wij blijven eigenaar van het laadpunt totdat jij de prijs van de overeenkomst naar ons hebt overgemaakt. Tot dat moment blijf je ons toegang geven tot het laadpunt. Doe je dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of het laadpunt weg te halen.

14. Vakbekwaamheid

- We geven 2 jaar garantie op de installatie van je laadpunt tenzij anders vermeld in je offerte (hierna: installatiegarantie). Hier valt de werking van het gehele laadpunt onder. We zorgen er tijdens deze periode voor dat je laadpunt werkt. Dat beloven we. Gaat er iets stuk binnen de installatiegarantie termijn? Dan vervangen we gratis je laadpunt.

- Is er iets mis? Laat het ons zo snel mogelijk weten na ontdekking en we lossen het zo snel mogelijk voor je op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen je installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen;

1.) de internetverbinding tussen je netwerk en het laadpunt;

2.) schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;

3.) schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan het laadpunt;

4.) schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik niet opvolgt;

5.) schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);

6.) verkleuring van laadpunt

7.) schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige constructie;

8.) schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het laadpunt die wij niet uitgevoerd hebben;

9.) brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

10.) Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het laadpunt gelden fabrieks- en productgaranties. Deze kun je terugvinden in je offerte of opleverdocument.

11.) Gaat er na je installatiegarantie termijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.

15. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we (of een door ons ingeschakelde externe installateur) onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, alien invasies, zwaar weer, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

16. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het laadpunt op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan de externe installateur zodat die weet waar hij moet zijn. We verwerken de gegevens alleen maar voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen je gegevens nooit beschikbaar voor derden. Met je akkoord op de offerte ga je ook akkoord met onze privacyverklaring, die je kan nalezen op www.MijnEnergieWens.nl/privacy-policy.

17. Geschillen

- Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.

- Vind je dat wij schade hebben toegebracht aan jouw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen je dan ons toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met je gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje van 2 centimeter op de muur

- Eventuele geschillen kun je binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel via www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel.

18. Algemene bepalingen

- Je rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat het gebouw waarop je laadpunt staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben.

- We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de overeenkomst.

- De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

- Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.

- Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene Voorwaarden Laadpalen Abonnement MijnEnergieWens.nl van 8 juni 2021.

1.Definities

a) MijnEnergieWens.nl, gevestigd aan Rentmeesterwaard 112, 6846 EJ te Arnhem, KvK 78145287 ;

b) Klant: de consument die een Overeenkomst afsluit met MijnEnergieWens.nl;

c) Overeenkomst: de afspraken tussen MijnEnergieWens.nl en de Klant (waaronder bevestiging van MijnEnergieWens.nl) met betrekking tot het abonnement op de Tool en verwante diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

d) Tool: de inzichttool van MijnEnergieWens.nl waarin de klant o.a. real time inzicht krijgt in zijn verbruik en verbruikskosten, waarvoor de Klant een abonnement afsluit onder de Overeenkomst;

e) Gebruik: gebruik van de Tool in overeenstemming met de Overeenkomst;

f) Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement, die eens per jaar wordt betaald, zoals omschreven in de Overeenkomst;

g) Abonnement: de dienst waarbij de Tool aan de Klant ter beschikking wordt gesteld voor Gebruik, eventueel aangevuld met aanvullende diensten, zoals vastgelegd in de Overeenkomst;

h) Website: de website https://www.MijnEnergieWens.nl.

i) Vergoeding: de kosten genoemd in de Overeenkomst die onder bepaalde omstandigheden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden in rekening worden gebracht bij de Klant.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en verbintenissen tussen MijnEnergieWens.nlen de Klant op grond waarvan MijnEnergieWens.nl de Tool en aanvullende diensten aan de Klant ter beschikking stelt op grond van de Overeenkomst, vanaf het ogenblik dat MijnEnergieWens.nl hiertoe een aanbod doet dan wel dat de Klant aan MijnEnergieWens.nl om een aanbieding vraagt. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en opvolgende Overeenkomsten tussen MijnEnergieWens.nl en de Klant.

2.2 MijnEnergieWens.nl wijst uitdrukkelijk de toepassing van enige algemene voorwaarden en/of bepalingen van de Klant af.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen de Klant en MijnEnergieWens.nl.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van MijnEnergieWens.nl zijn vrijblijvend en herroepbaar. Als in het aanbod een kennelijke fout of vergissing staat kan de Klant daaraan geen rechten ontlenen.

3.2 Via de Website kan de Klant een Overeenkomst afsluiten. De Klant dient daarvoor alle verzochte informatie volledig en correct aan te leveren en kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

3.3 MijnEnergieWens.nl kan de kredietwaardigheid van de Klant toetsen en op basis daarvan extra voorwaarden stellen of weigeren om met de Klant een Overeenkomst af te sluiten.

3.4 MijnEnergieWens.nl heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, te ontbinden of op te zeggen naar eigen inzicht, zonder dat MijnEnergieWens.nl enige vergoeding is verschuldigd en zonder opgave van een specifieke reden; MijnEnergieWens.nl kan deze rechten altijd uitoefenen in de gevallen waarin de Klant onvolledige of incorrecte informatie heeft verstrekt of wanneer MijnEnergieWens.nl twijfelt over de kredietwaardigheid van de Klant.

3.5 Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien de Klant:

1.) onvoldoende kredietwaardig is;

2.) jonger is dan 18 jaar;

3.) niet (langer) voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst;

4.) geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat tenzij de bewindvoerder schriftelijk akkoord gaat.

3.6 De Klant stemt ermee in dat MijnEnergieWens.nl de Tool op elk moment door een soortgelijk product mag vervangen.

3.7 De Klant kan de Overeenkomst met MijnEnergieWens.nl binnen de bedenktermijn van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4. Betaling en eenmalige kosten

4.1 De Klant is het Maandbedrag verschuldigd op het moment dat de Klant het Abonnement bij MijnEnergieWens.nl afsluit. De Klant betaalt het Maandbedrag zoals vermeld op de Website en in de Overeenkomst telkens eens per jaar voor aanvang van de Overeenkomst of voorafgaand aan een nieuw contractjaar, via automatische incasso waarvoor de Klant aan MijnEnergieWens.nl toestemming heeft gegeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief bijkomende kosten die op de Website en/of in de Overeenkomst staan vermeld.

4.2 MijnEnergieWens.nl heeft eveneens het recht om het Maandbedrag eenzijdig te wijzigen; in dat geval mag de Klant de Overeenkomst opzeggen.

4.3 Het Maandbedrag omvat de vergoeding voor het Abonnement, zoals omschreven in de Overeenkomst.

4.4 Indien betaling van het Maandbedrag niet kan plaatsvinden via automatische incasso is de Klant van rechtswege in verzuim en schiet de Klant tekort in de verplichtingen naar MijnEnergieWens.nl. MijnEnergieWens.nl zal de Klant dan verzoeken om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling na deze termijn uitblijft is de Klant de wettelijke rente voor consumententransacties aan MijnEnergieWens.nl verschuldigd over het openstaande opeisbare bedrag.

4.5 Indien binnen 14 dagen na het in artikel 4.3 genoemde betalingsverzoek het Maandbedrag, inclusief alle bijkomende kosten, niet door de Klant zijn voldaan, kan MijnEnergieWens.nl de vordering uit handen geven. In dat geval dient de Klant tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. Bij de buitengerechtelijke incassokosten houdt MijnEnergieWens.nl zich aan de volgende richtlijnen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

4.6 Bij niet-tijdige betaling heeft MijnEnergieWens.nl het recht om de Tool op afstand uit te zetten of te blokkeren.

4.7 De Klant is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen uit welke hoofde dan ook.

5. Gebruik van de Tool

5.1 MijnEnergieWens.nl informeert de Klant per wanneer de Tool beschikbaar zal zijn. Hiervoor verkrijgt de Klant een gebruikerslicentie die niet exclusief en niet overdraagbaar is.

5.2 Door het afsluiten van de Overeenkomst verkrijgt de Klant geen verdere rechten dan hiervoor (in 5.1) beschreven. Het is de Klant expliciet niet toegestaan aanpassingen aan de Tool aan te brengen, (gebruiks)rechten over te dragen en (delen van) de Tool te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken.

5.3 De Tool mag niet zo gebruikt worden dat de werking van de Tool op enige wijze verstoort wordt.

5.4 De Klant dient de Tool te gebruiken overeenkomstig de instructies van MijnEnergieWens.nl en de gebruiksaanwijzing van de Tool. De Klant stelt de Tool niet ter beschikking aan derden. De Klant is volledig aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.

5.5 De Klant zal zijn persoonlijke inloggegevens zorgvuldig bewaren en niet aan derden ter beschikking stellen.

6. Ondersteuning, reparatie, onderhoud en update van de Tool

6.1 MijnEnergieWens.nl zal zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat de Tool beschikbaar is, maar kan niet garanderen dat de Klant te allen tijde ononderbroken toegang zal hebben tot de Tool en dat alle functies altijd volledig beschikbaar en functioneel zijn.

6.2 De Klant kan via info@MijnEnergieWens.nl of 085-3030838 contact met ons opnemen.Algemene voorwaarden laadpassen


1. Definities

Actievoorwaarden: 

voorwaarden welke van toepassing zijn op een specifieke actie aanbieding.
Consument:

 een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Klant: 

de contractuele wederpartij van MijnEnergieWens.nl, zijnde een Wederverkoper, een Onderneming, of een Consument.
Laadabonnement: 

tussen MijnEnergieWens.nl en Klant overeengekomen abonnement voor de dienstverlening welke beschreven staat in de Overeenkomst.

Laadpashouder: 

de natuurlijke persoon aan wie Laadpas ter beschikking wordt gesteld. Indien Klant Laadpas zelf gebruikt dan is Klant tevens Laadpashouder.
Laadpas:

de drager welke op grond van de Overeenkomst tussen Klant en MijnEnergieWens.nl aan Laadpashouder ter beschikking wordt gesteld en welke benodigd is voor verkrijgen van toegang tot en het gebruik van een Laadpunt. De drager registreert diverse gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
Laadpunt:

een Laadoplossing waarmee een elektrisch voertuig kan worden opgeladen en waarbij een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging kan worden gebruikt.
Onderneming:

een (rechts)persoon die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en als zodanig deelneemt aan het handelsverkeer.
Overeenkomst: 

de overeenkomst die langs schriftelijke of elektronische weg tot stand komt doordat een aanvraagformulier op een juiste wijze is ingevuld of geoffreerde aanbieding is goedgekeurd door Klant en MijnEnergieWens.nl. Overeenkomst omvat tevens Raamovereenkomst.
Raamovereenkomst: 

de Overeenkomst welke tussen Klant en MijnEnergieWens.nl tot stand komt voor de afname van meerdere diensten.
Samenwerkende

Laadexploitanten: 

aanbieders van Laadpunten waarmee MijnEnergieWens.nl een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, zodat de Laadpashouder middels Laadpas zijn elektrisch voertuig kan opladen bij Laadpunten van die Laadexploitant. Op de datum van het opstellen van deze Productvoorwaarden zijn dat in ieder geval de Laadexploitanten die lid zijn van de branchevereniging eViolin (zie http://www.eviolin.nl/), in de toekomst kan dit echter veranderen.

Transacties:

de registratie van de diensten die volgens Overeenkomst zijn afgenomen.
Wederverkoper:

 een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en de door MijnEnergieWens.nl geleverde producten en diensten niet voor eigen gebruik aanwendt, maar deze diensten, al dan niet gebundeld, aan haar klanten aanbiedt en ter beschikking stelt.

2. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

- MijnEnergieWens.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78145287, gevestigd te Rentmeesterwaard 112 6846 EJ te Arnhem

- Op grond van de met de Klant gesloten Overeenkomst verstrekt MijnEnergieWens.nl een Laadpas aan Klant of Laadpashouder. De Laadpashouder kan middels de Laadpas zijn elektrisch voertuig opladen bij Laadpunten. MijnEnergieWens.nl heeft geen invloed op het al dan niet beschikbaar en/of werkzaam zijn van Laadpunten. MijnEnergieWens.nl spant zich in voor Klant een zo goed mogelijk dekkend netwerk van Laadpunten in Europa beschikbaar te stellen via Samenwerkende Laadexploitanten.

- Alle eventuele Offertes van MijnEnergieWens.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding staat vermeld en deze termijn nog niet is verstreken.

- Door de ondertekening of schriftelijke aanvaarding van de Overeenkomst komt een Overeenkomst tussen Klant en MijnEnergieWens.nl tot stand.

- De Klant staat ervoor in dat ondertekening van de Overeenkomst slechts plaatsvindt door een daartoe bevoegd persoon of personen.

- Waar de Overeenkomst verplichtingen in het leven roept voor een Laadpashouder, zorgt de Klant die niet zelf tevens Laadpashouder is dat hij deze verplichtingen oplegt aan de Laadpashouder voor wie hij de Overeenkomst is aangegaan.

- Indien de Overeenkomst middels een specifieke actie aanbieding tot stand is gekomen zullen Actievoorwaarden prevaleren

3. Verstrekking en gebruik Laadpas

- MijnEnergieWens.nl verstrekt de Laadpas aan Klant. Klant is gerechtigd Laadpas aan de Laadpashouder ter beschikking te stellen. Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk jegens MijnEnergieWens.nl voor het gebruik van Laadpas door Laadpashouder.

- Laadpas en de daarop verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van MijnEnergieWens.nl.

- MijnEnergieWens.nl is gerechtigd om geactiveerde Laadpassen onmiddellijk te blokkeren en/of Laadabonnementen per direct te beëindigen indien:

- Klant één van haar verplichtingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

- er sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van Klant;

- In het geval van verlies, diefstal of misbruik van Laadpas, dient Klant of Laadpashouder MijnEnergieWens.nl onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. MijnEnergieWens.nl zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Klant is jegens MijnEnergieWens.nl aansprakelijk indien de Laadpashouder de Laadpas niet zorgvuldig heeft gebruikt of voldoende heeft beschermd tegen verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. Tot het moment van blokkering van Laadpas is Klant aansprakelijk.

- Klant dient actuele, volledige en correcte (persoons)gegevens te verstrekken. Indien er wijzigingen zijn zal Klant deze onmiddellijk aan Klantenservice melden.

- Klant of Laadpashouder zijn niet gerechtigd Laadpas aan derden over te dragen.

4. Uitvoering Laadabonnementen

- Indien Klant kiest voor een Laadabonnement, vermeldt de Overeenkomst het Laadabonnement, abonnementskosten, tarieven en voorwaarden.

- De volgende diensten zijn onderdeel van het Laadabonnement:

1.) het registeren van afgenomen Transacties op Laadpas;

2.) het administratief verwerken van Transacties;

3.) het factureren van Transacties door MijnEnergieWens.nl aan de Klant;

4.) het inzicht verschaffen in Transacties via een persoonlijke digitale omgeving;

5.) Ten behoeve van bovenstaande diensten zal MijnEnergieWens.nl zorgdragen voor communicatie tussen de Laadpas en de verschillende Samenwerkende Laadexploitanten.

- Sommige Samenwerkende Laadexploitanten brengen parkeerkosten of een boetetarief in rekening voor het bezet houden van een laadpunt. Dit berekent MijnEnergieWens.nl door aan Klant.

- Tarieven kunnen afwijken bij semi-publieke laadpunten die meestal aan bedrijven zijn gekoppeld en om deze reden hun eigen tarieven hanteren.

- In het buitenland worden de kosten van laadpaalexploitanten 1 op 1 doorbelast.

- MijnEnergieWens.nl kan limieten per pas hanteren die het gebruik van de pas beperken in termen van een bedrag in Euro’s en aantal transacties. Limieten gelden voor een periode van 24 uren en 7 dagen voor een te autoriseren transactie. MijnEnergieWens.nl kan een voorschot per pas vragen aan Klanten. Bij verhoging van standaard limieten kan MijnEnergieWens.nl een borg vragen.

- Wijzingen in het Abonnement Data gaan in per de eerste dag van de volgende maand en worden gepubliceerd op de website van MijnEnergieWens.nl.

- Wijziging van deze Algemene Voorwaarden en abonnementskosten, tarieven en voorwaarden in de Overeenkomst gelden tevens ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

- MijnEnergieWens.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en abonnementskosten, tarieven en voorwaarden in de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt. Klant geeft wijzigingen in het Laadabonnement minimaal 1 maand van tevoren door aan de Klantenservice. Wijzigingen in het Abonnement Data gaan in per de eerste dag van de volgende maand.

- Eventuele wijzigingen in de uitvoering van het Laadabonnement kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

5. Looptijd, opzegging en boete

- Indien Klant de Laadpas online activeert gaat het Laadabonnement op de dag van activatie in.

- De looptijd van het Laadabonnement is bepaald in de Overeenkomst en wordt behoudens opzegging telkens stilzwijgend verlengd met periodes van één maand.

- De opzegtermijn van het Laadabonnement betreft één maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en kan worden gestuurd naar MijnEnergieWens.nl.

- Indien Klant het Laadabonnement tussentijds wenst op te zeggen, moet Klant daarvoor een boete betalen. De boete bedraagt de totaalsom van de resterende maandtermijnen van het Laadabonnement.

6. Klantenservice MijnEnergieWens.nl Laadoplossingen

Voor correspondentie, vragen en klachten dient Klant zich tot de Klantenservice MijnEnergieWens.nl te richten. De Klantenservice is bereikbaar per e-mail info@MijnEnergieWens.nll en telefonisch 085-3030838.

7. Ondersteuning bij vragen, storingen en problemen

Voor vragen, het verhelpen van storingen en/of het oplossen van problemen met betrekking tot de werking of gebruikmaking van het Laadabonnement, biedt MijnEnergieWens.nl, een of meer van de volgende mogelijkheden:

1.) telefonische ondersteuning;

2.) ondersteuning per e-mail;

3.) online ondersteuning;

8. Facturatie en betaling

- Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum.

- Indien MijnEnergieWens.nl de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Na het versturen van de aanmaning mag MijnEnergieWens.nl wettelijke rente in rekening brengen.

- Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Klant.

9. Aansprakelijkheid MijnEnergieWens.nl

- MijnEnergieWens.nl is niet aansprakelijk jegens Klant en Klant zal MijnEnergieWens.nl vrijwaren voor vorderingen ingesteld door Laadpashouder en andere derden voor gebreken in Laadpunten en/of niet beschikbaarheid van Laadpunten.

- MijnEnergieWens.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant lijdt als gevolg van storingen of beperkingen in het elektriciteitsnetwerk en/of in de toelevering van elektriciteit ten behoeve van Laadpunten en Klant zal MijnEnergieWens.nl in dit kader vrijwaren voor vorderingen ingesteld door Laadpashouder en andere derden.

- MijnEnergieWens.nl is niet aansprakelijk jegens Klant en Klant zal MijnEnergieWens.nl vrijwaren voor vorderingen van Laadpashouder en andere derden ten aanzien van schade veroorzaakt door het gebruik of niet kunnen gebruiken van Laadpas.

10. Opschorting en beëindiging door MijnEnergieWens.nl

- MijnEnergieWens.nl is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen en/of haar verplichtingen op te schorten na voorafgaande ingebrekestelling waarin een termijn van 14 kalenderdagen aan Klant is gegund om alsnog na te komen, tenzij een ingebrekestelling op grond van de wet niet is vereist, indien:

- Klant één van haar verplichtingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

- MijnEnergieWens.nl aan Klant verzocht heeft zekerheid te stellen en Klant hier niet aan voldoet.

- MijnEnergieWens.nl is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11. Herroepingsrecht voor levering van het Laadabonnement (uitsluitend voor Consumenten)

- Dit artikel is van toepassing op de Overeenkomst op afstand gesloten tussen een Consument (Klant) en MijnEnergieWens.nl.

- Bij afsluiten van de Overeenkomst op afstand heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de Overeenkomst door of namens Klant.

- Tijdens deze termijn zal Consument zorgvuldig omgaan met de Laadpas en de meegeleverde documentatie en de verpakking. Consument zal de Laadpas slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Laadpas wenst te behouden.

- Gebruik en/of activatie van de Laadpas heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van de Laadpas waarmee het herroepingsrecht van Consument vervalt.

- Beschadiging van de Laadpas leidt tevens onherroepelijk tot van verval van het herroepingsrecht van Consument.

- Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Laadpas met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan MijnEnergieWens.nl retourneren, in overeenstemming met daartoe door MijnEnergieWens.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Hiervoor dient Consument binnen de herroepingstermijn als vermeld in artikel 11.3 contact opnemen met Klantenservice.

- Na ontvangst en controle van de retourzending zal MijnEnergieWens.nl, indien van toepassing, een door Consument betaald bedrag binnen 30 Werkdagen na het tijdstip van beëindiging door Consument, terugstorten.

12. Privacy

- De verwerking van de persoonsgegevens door MijnEnergieWens.nl zal geschieden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. MijnEnergieWens.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van verwerking van de persoonsgegevens door eventueel door MijnEnergieWens.nl ingeschakelde Derde Partij. De wijze waarop MijnEnergieWens.nl met persoonsgegevens van Klant omgaat is beschreven in de privacy policy, die op de website is gepubliceerd.

- Klant dient alle (bedrijfs)gegevens van MijnEnergieWens.nl en van door MijnEnergieWens.nl ingeschakelde Derde Partijen en de middels de Overeenkomst verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.

13. Toepasselijk Recht er Bevoegde Rechter

- Op de Overeenkomst (inbegrepen deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst (inbegrepen deze Algemene Voorwaarden) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Doe de gratis dakscan en bereken binnen één minuut uw besparing!

  • Installatie binnen 2 tot 4 weken;
  • Bespaar gemiddeld zo'n  750,- per jaar;
  • Wij regelen alles ''Van A (t/m) Z'' voor u!