Algemene voorwaarden MijnEnergieWens.nl

Verkoopvoorwaarden Zonnepanelen

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, open en direct. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden. Deze voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van je zonnepanelen.

Goed om te weten: wil je na 14 dagen vanaf je moment van bestellen en binnen 14 dagen na installatie je systeem toch liever niet? Dan annuleren we je bestelling en/of halen we ‘m weer voor je weg. Daar vragen we wel een compensatie voor.

Laatst gewijzigd: 08 juni 2021

1. Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken

1. Hoi! Wij zijn MijnEnergieWens.nl. Als je ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren:

Bel ons: 085 - 3030838
Mail ons: info@mijnenergiewens.nl
Schrijf ons: Einsteinweg 7, 6662 PW te Elst

2. Je kunt ons bijna altijd bellen:

  • maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 18.00 uur
  • vrijdag van 08.00 uur tot 14.30 uur;
  • zaterdag & zondag: gesloten
  • Klantenservice (algemene vragen) op 085 - 3030838

3. Handige nummers:

Ons KvK-nummer: 88561844 
Ons btw-identificatienummer: NL864690216B01

2. Definities

Voor ons is maar één definitie echt belangrijk: Klant Is Koning.
Maar om misverstanden te voorkomen, leggen we de rest van de definities uit deze voorwaarden ook even uit:

Jij (je, jou, jouw, u, uw):
De persoon aan wie wij de offerte uitbrengen.

Installatie:
Het installeren, inclusief de voorbereiding, van het zonnepanelen-systeem op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

Offerte:
de offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van het zonnepanelen-systeem.

Opleverrapport:
het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van het zonnepanelen-systeem. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

Prijs:
de totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat.

Schouw:
het technische onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor of bij u op locatie om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor zonnepanelen-systeem we kunnen installeren.

Website:
onze website met als URL: www.MijnEnergieWens.nl

Wij (we, ons, onze):
MijnEnergieWens.nl Particulieren Koop B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 88561844.

Zonnepanelen-systeem:
de fotovoltaïsche panelen, met systeemcomponenten en materialen om elektriciteit op te wekken door middel van zonlicht. Daarbij hoort ook de technische installatie van het frame, omvormer(s) en randapparatuur, die gelijkspanning van de zonnepanelen omzet naar wisselspanning.

3. Offerte, bestelproces en wijzigingen

- Nadat je je gegevens hebt achtergelaten, bellen wij je terug. We bekijken dan samen of een zonnepanelen-systeem haalbaar is. Dit noemen we ''het kennismakings traject''. Als we er samen zeker van zijn dat we alles veilig kunnen installeren, maken we een offerte. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt. Lees de offerte goed door en vertel het ons als er iets op staat wat niet klopt.

- De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsdatum. Staat er geen geldigheidsdatum in? Dan houden we 60 kalenderdagen na ontvangst aan.

- Als je blij bent met de offerte horen we dat graag. Na aanvaarding gaan wij direct voor je aan de slag. We hebben dan een overeenkomst.

- Zodra je akkoord bent met de offerte, plannen we een installatie dag in. Eventueel plannen we nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker of alles past en of er extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde als de digitale? Dan komen we bij je installeren op de afgesproken datum.

- Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit met jou. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. Dit kan zijn bijvoorbeeld door sterk stijgende grondstofprijzen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heb je 14 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.


4. Planning

- We streven ernaar om binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de getekende offerte de installatie uit te voeren.

- Bij vertragingen, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum.

- Bij een vertraging kan het voorvallen dat de door jou bestelde producten, zoals bijvoorbeeld panelen niet meer beschikbaar zijn. De zonnepanelenmarkt evolueert namelijk heel snel. In dat geval treden we met je in overleg voor andere producten. We streven ernaar dat dit producten zijn met gelijkwaardige of betere specificaties. Komen de bestelde panelen op een later moment toch binnen bij ons? Dan kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven.

- Als wij een onredelijke vertraging veroorzaken, kan je de overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld als wij je een dag van tevoren afbellen zonder reden. Wil je toch dat wij de installatie uitvoeren? Dan zoeken we samen naar een oplossing.


5. Installatie en oplevering

- Wij komen bij je installeren. Kunnen we toch zelf niet? Dan maken we gebruik van externe installateurs die voldoen aan de relevante en toepasselijke normen, veiligheidsvoorschriften en verzekeringen.

- De schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. We vragen je daarom dit zelf uit te zoeken voordat je akkoord gaat met de offerte.

- We garanderen dat de aansluiting van de zonnepanelen aan de juiste normen voldoet, namelijk NEN1010. We kijken gelijk ook even de meterkast na en als die niet volgens de nieuwste normen is brengen wij je daarvan op de hoogte.

- Na de installatie van je zonnepanelen-systeem nemen we deze volledig met je door. Dat kan ook de installateur namens ons doen. Hierna ontvang je het opleverrapport, waarin je alle informatie over je systeem kunt vinden, samen met foto’s van het installatieproces. We vragen je het opleverrapport te ondertekenen.


6. Herroeping van de Overeenkomst

- Opdracht tot installatie; We zien je akkoord op de offerte als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonnepanelen-systeem uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wil je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren? Dan brengen we € 450,- annuleringskosten in rekening.

- Opdracht tot installatie; Heb je je bedacht? Laat ons dit weten via telefoon of e-mail. Wij ontbinden dan de overeenkomst en storten de aanbetaling die je eventueel al gedaan hebt binnen 14 dagen terug en/of halen we je zonnepanelen-systeem weer van je (dak)constructie.

- Zonnepanelen-systeem; Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van je zonnepanelen-systeem bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd.

- Zonnepanelen-systeem; In het laatste geval vragen we je om een compensatie voor de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt. Het gaat dan onder andere over deze kosten:

1.) de kosten van de oorspronkelijke installatie;

2.) de verwijderingskosten. Die kunnen maximaal even hoog als de oorspronkelijke installatiekosten zijn;

3.) een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;

4.) Zijn er complexe, vaak dure, verwijdering-werkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we dit niet verplicht. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

7. Schade

- Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan jouw eigendom ontstaat? Dan laten wij dit voor je repareren. Kan dat niet? Dan vergoeden wij dit, natuurlijk. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer. Wij vergoeden nooit immateriële schade.

- Heb je gehaakte dakpannen op je dak? Dan vragen we je om tijdens de installatie van het zonnepanelen-systeem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet gehaakte dakpannen is dit minimaal 10. Gaat er dan een dakpan kapot of komen we reeds kapotte dakpannen tegen? Dan vervangen we die direct en kosteloos. Aangezien er honderden soorten dakpannen bestaan, kunnen we zelf geen dakpannen voorzien. De installatiedatum kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van voldoende reserve dakpannen.


8. Wat we jou vragen

- Je betaalt het bedrag, zoals vermeld in de overeenkomst.

- Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we je:

1.) ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;

2.) ons te informeren over aanpassingen aan de originele draagconstructie van het dak;

3.) ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;

4.) zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je zonnepanelen-systeem. Dus niet de buurman of één van je kinderen;

5.) alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VVE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;

6.) op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van je adviseur uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld het verwijderen van pijpjes, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast.

7.) Ben jij thuis en komen wij niet bij je langs op de afgesproken datum? Dan heb je recht op een vergoeding van € 200,-. Is er echter een geldige reden waarom we niet langs kunnen komen, zoals sneeuw, wind of extreme hitte? Dan streven we ernaar dat je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn, als de wind bijvoorbeeld spontaan is op komen zetten. Jij hebt op jouw beurt tot 14 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet en staan we bij je voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, omdat je er niet bent of om aan andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we € 200,- bij jou in rekening brengen. Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een hijskraan? Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden.

8.) Je bent de eigenaar van je dak of je hebt toestemming van je VVE, organisatie of verhuurder om het zonnepanelen-systeem te laten installeren. Denk ook aan (omgevings) vergunningen bij monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Benader vóór de installatie je verzekeraar om te controleren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering.

9.) We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen of vergunningen. Als jij dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.


9. Wijzigingen in en bij de installatie

- Wil je wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van je zonnepanelen-systeem? Contacteer ons dan vóór de installatie. Dan kijken we samen of we het kunnen verwerken in de overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.

- Zijn er onvoorziene omstandigheden, zoals aanpassingen op het dak, asbest, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit? Dan kunnen wij de overeenkomst ontbinden en mogen we € 450,- in rekening brengen ter compensatie voor onder andere de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt.


10. Geld

- Hebben wij alles volgens afspraak geïnstalleerd? Dan betaal je ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s.

- We vragen je elke factuur binnen 3 dagen na ontvangst te betalen. Betaal je ons niet op tijd? Dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij.


11. Overgang van eigendom en risico

- Na de installatie van je zonnepanelen-systeem is het voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van je nieuwe zonnepanelen-systeem.

- Wij blijven eigenaar van het zonnepanelen-systeem totdat jij het bedrag van de overeenkomst naar ons hebt overgemaakt. Tot dat moment blijf je ons toegang geven tot het zonnepanelen-systeem. Doe je dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of de zonnepanelen weg te halen.


12. Vakbekwaamheid

- We geven 5 jaar garantie op de installatie van je zonnepanelen-systeem tenzij anders vermeld in je offerte (hierna: installatiegarantie). Hier valt de werking van het gehele systeem onder. We zorgen er tijdens deze periode voor dat je systeem werkt. Dat beloven we. Gaat er iets stuk binnen de installatiegarantie termijn? Dan vervangen we gratis je zonnepanelen, omvormer(s), optimizer(s) en delen van het kabeltraject.

- Is er iets mis? Laat het ons zo snel mogelijk weten na ontdekking en we lossen het zo snel mogelijk voor je op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen je installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen;

1. de internetverbinding tussen je netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module;

2. schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;

3. schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan het zonnepanelen-systeem;

4. schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik niet opvolgt;

5. schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);

6. verkleuring van zonnepanelen

7. schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelen-systeem;

8.  schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken);

9.   schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het zonnepanelen-systeem die wij niet uitgevoerd hebben;

10. brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

11. Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het zonnepanelen-systeem gelden verschillende fabrieks- en product garanties. Deze kun je terugvinden in je offerte of opleverdocument. Let op: is de fabrieks- en product garantie van één of meer producten binnen jouw zonnepanelen-installatie korter dan de geldende installatiegarantie termijn? Dan zal de garantietermijn van het product leidend zijn.

12. Gaat er na je installatiegarantie termijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.


13. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we (of een door ons ingeschakelde externe installateur) onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmacht situatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, alien invasies, zwaar weer, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

14. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het zonnepanelen-systeem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan de externe installateur zodat die weet waar hij moet zijn. Daarnaast delen we deze gegevens met de netbeheerder. We verwerken de gegevens alleen maar voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden. Met je akkoord op de offerte ga je ook akkoord met onze privacyverklaring, die je kan nalezen op https://www.MijnEnergieWens.nl/privacy-policy.

15. Onderhoud

Een zonnepanelen-systeem is redelijk onderhoudsvrij. Toch zijn er onderdelen van het systeem, zoals een omvormer, die gedurende de levensduur van de zonnepanelen mogelijk vervangen moeten worden. Gedurende het proces van aankoop tot installatie informeren we je hierover. Is je systeem aan onderhoud toe? Neem dan contact met ons op. Meer informatie vind je ook op www.MijnEnergieWens.nl

16. Geschillen

- Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.

- Vind je dat wij schade hebben toegebracht aan jouw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen je ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met je gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje van 2 centimeter op de onderkant van je trapleuning. Wij ontbinden dan de overeenkomst en storten de aanbetaling die je eventueel al gedaan hebt binnen 14 dagen terug en/of halen we je zonnepanelen-systeem weer van je (dak)constructie.

- Eventuele geschillen kun je binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie http://ec.europa.eu/odr. 

17. Algemene bepalingen

- Je rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat het gebouw waarop je zonnepanelen-systeem staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben.

- We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de overeenkomst.

- De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

- Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.

- Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.

Doe de gratis dakscan en bereken binnen één minuut uw besparing!

  • Installatie binnen 2 tot 4 weken;
  • Bespaar gemiddeld zo'n  750,- per jaar;
  • Wij regelen alles ''Van A (t/m) Z'' voor u!