financiële-aspecten-duurzame-investering

Subsidiemogelijkheden aanschaf zonnepanelen voor bedrijven

Welke subsidieregelingen zijn er & onderscheidt hiervan

Zakelijke klanten kunnen extra profiteren van een aantal regelingen als zij zonnepanelen aanschaffen waardoor de investering nog aantrekkelijk wordt. De overheid/Belastingdienst heeft bij de aanschaf van zonnepanelen onderscheid gemaakt tussen groot- & kleinzakelijk gebruik. 

Kleinverbruikers (>3x80A)

Kleinverbruikers hebben een stroomaansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80 ampère en voor hen geldt dat zij gebruik kunnen maken van de Energie investeringsaftrek (EIA) & de Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). Deze twee samen leveren een aftrekpost op van maximaal 73% van de investering! Daarnaast kan nog gebruik worden gemaakt van de MIA/Vamil (zie onderstaand tabel). Tot slot maken kleinverbruikers gebruik van de salderingregeling.

Grootverbruikers (>3x80A)

Grootverbruikers kunnen geen gebruik maken van de EIA & KIA regelingen, maar wel van de MIA/Vamil en kunnen gebruik maken van de SDE+. In 2020 kunnen de grootverbruikers ook gebruik maken van de SDE++ subsidie, maar niet van de salderingregeling.

Regeling

Kleinzakelijk ()

Grootzakelijk (> 3 x 80 A)

EIA

> 25 KWp

euro 750/kWp

zowel IB als VPB

2020

45 % aftrek

nee


KIA

zowel IB als VPB, kan gecombineerd met EIA, dus max. ca. 73% aftrek   baar ( 45% +28%)

zie onderstaande tabel

nee


MIA(niet gelijk met EIA)

zowel IB als VPB

minimaal euro 2.500, max 36 % van de investering

zowel IB als VPB

minimaal euro 2.500, max 36 % van de investering

Vamil

zowel IB als VPB

tot 75 % van de investering versneld afschrijven

zowel IB als VPB

tot 75 % van de investering versneld afschrijven

Saldering

ja

nee


SDE+ en SDE++

nee


ja


Belastingvoordeel & subsidiemogelijkheden zonnepanelen voor bedrijven, hieronder vindt u een duidelijk overzicht over de mogelijkheden voor kleinverbruikers

Energie Investeringsaftrek (EIA) 

Het doel van de energie investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten en/of vennootschapsbelasting betalen.  let op: U kunt deze aftrek niet tegelijk gebruiken met de MIA regeling.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie (waaronder zonnepanelen inclusief installatie). Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 & 2020 is de aftrek 45%. In 2020 is wederom 147 MIO beschikbaar voor EIA. 

Voorwaarden voor zonnepanelen

  1. Piekvermogen is hoger dan 25kW (circa 90 panelen); 
  2. Aansluiting is kleiner dan 3x80 ampère, maximaal €750/kWp.

Rekenvoorbeeld

Uw zonnestroomsysteem kost inclusief installatie € 33.000 excl. btw voor 140 panelen van 335Wp. Het nominale vermogen is dan dus 140 panelen x 335wp = 46.900Wp = 46,9kWp. U mag maximaal € 750 per kWp opvoeren. De rekensom wordt dan: 46,9 x € 750 = € 35.175. Hiervan mag u 45% van de winst aftrekken. In dit geval dus een aftrekpost van 45% x € 35.175 = € 15.829,-. 

Meer informatie over de EIA regeling vindt u via deze link naar de website van de Belastingdienst.

Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Zonnepanelen komen hiervoor in aanmerking. Let op: Deze regeling mag samen met de EIA regeling. Hierdoor het rendement op de investering in zonnepanelen nog verder toeneemt.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2020 hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het gaat om het totaal aan investeringen in 2020, dus ook investeringen die u doet naast de zonnepanelen. Het loont dus om de investeringen in één jaar te doen, zodat u gebruik kunt maken van de maximale aftrek. In het bijgaande tabel de bedragen voor 2020: 

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

niet meer dan € 2.400

0%

€ 2.401 t/m € 58.238

28% van het investeringsbedrag

€ 57.239 t/m € 107.848

€ 16.307

€ 107.849 t/m € 323.544

€ 16.307 verminderd met 7,56 % van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848

meer dan € 323.544

0%

Meer informatie over de KIA vindt u via deze link naar de website van de Belastingdienst.

Milieu investeringsaftrek (MIA) & Vrije afschrijving milieu investeringen (VAMIL)

De Milieu investeringsaftrek (MIA) & de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Let op: U kunt dit niet combineren met de EIA regeling.

MIA

De milieu investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Let op: MIA geldt ook voor de vervanging van asbestdaken, gevels & dakgoten.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst & betaalt u minder Belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- & liquiditeitsvoordeel. 

Samenvatting

De MIA & VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe milieulijst. U kunt de milieulijst van 2021 hier bekijken. 

Salderingsregeling

De salderingsregeling is mogelijk voor de kleinverbruikers. Meer informatie over de salderingsregeling vindt u uiteraard op onze website.

Belastingvoordeel & subsidiemogelijkheden zonnepanelen voor zakelijke grootverbruikers (aansluiting groter dan 3x80 ampère) vindt u hieronder in een duidelijk overzicht

SDE+ & SDE++

De subsidie stimulering duurzame energieproductie is specifiek bedoeld om bedrijven te stimuleren om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Het is een exploitatiesubsidie, dit betekent dat u per opgewekte kWh door uw zonnepanelen een bedrag ontvangt. De SDE+ & SDE++ loopt 15 jaar. 

Subsidie bij asbestsanering en plaatsing zonnepanelen

In juni 2019 is het verbod op asbestdaken per 2025 uitgesteld. Vroeg of laat moet het asbest uiteraard toch verwijderd worden. Wellicht is het slim om de asbestverwijdering en plaatsing van zonnepanelen te combineren?

Reactie plaatsen

Combineer & profiteer!

Wilt u meerdere producten en/of diensten bij ons afnemen? Maak gebruik van onze combi-deals! Let op: U maakt ook aanspraak op onze combi-deals, als u op een later moment producten en/of diensten bij ons afneemt. Vraag naar de mogelijkheden bij uw persoonlijke adviseur!

  • Zonnepanelen, verdien geld met uw duurzame investering.
  • Laadpalen, Bespaar (nog meer) op uw ''tankkosten'' en dat gewoon aan huis!
  • Airco's, verwarm & verkoel uw woning. Wel zo prettig!